SQL als programeertaal.

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren van relationele databases en voor het uitvoeren van diverse bewerkingen van de data in de database.

Het gebruik van SQL omvat het wijzigen van databasetabellen en indexstructuren; het toevoegen, bijwerken en verwijderen van rijen met data; en het ophalen van deelverzamelingen van informatie uit een database voor transactieverwerking en analytische toepassingen.

Query’s en andere Structured Query Language bewerkingen nemen de vorm aan van opdrachten die zijn geschreven als instructies. Veel gebruikte instructies zijn; selecteren, toevoegen, bijwerken, verwijderen, maken, wijzigen en afkappen.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is SQL de standaard programmeertaal geworden voor relationele databases. Nu staan ze bekend als Structured Query Language databases, deze relationele systemen bevatten een set tabellen met data in rijen en kolommen.

Elke kolom in een tabel komt overeen met een datacategorie – bijvoorbeeld een klantnaam of adres – terwijl elke rij een datawaarde bevat van de kruisende kolommen.

Welke functionaliteiten biedt SQL?

Er zijn 5 soorten SQL-commando’s.

DDL (Data Definition Language): deze commando’s bepalen het schema of de structuur van de database. Voorbeelden hiervan zijn: CREATE (maken), ALTER (aanpassen), DROP (volledige tabel verwijderen), RENAME (hernoemen) en COMMENT (commentaar toevoegen).

DQL (Data Query Language): deze commando’s worden gebruikt om de database te raadplegen. Zo kan er bijvoorbeeld een zoekresultaat worden opgevraagd, maar ook een hele tabel. SELECT is een veelgebruikt DQL-commando. Hiermee wordt een soort filter ingesteld op de database, en worden alleen de data van de geselecteerde objecten (tabellen, kolommen etc.) geselecteerd.

DML (Data Manipulation Language): met deze commando’s kunnen de gegevens in de database bewerkt worden. Dit zijn de meest gebruikte commando’s. Voorbeelden ervan zijn: INSERT (data invoegen in een tabel), DELETE (alle data verwijderen, tabel blijft bestaan), UPDATE (data updaten in een tabel), MERGE (data samenvoegen), LOCK TABLE (tabel niet-bewerkbaar maken), en EXPLAIN PLAN (de toegang tot data bepalen).

DCL (Data Control Language): deze commando’s staan in voor de beveiliging van de database. Ze zorgen ervoor dat elke gebruiker de juiste autorisaties heeft. De meest voorkomende DCL-commando’s zijn: GRANT (een gebruiker autorisatie geven) en REVOKE (een gebruiker autorisatie afnemen).

TCL (Transaction Control Language): deze commando’s beheren de transacties die plaatsvinden in de database. Ze controleren de andere commando’s en de manier waarop die invloed hebben op de database. Vandaar dat ze niet altijd als ‘originele’ SQL-commando’s gezien worden.

Direct op zoek naar een on remote SQL developer voor jouw IT project?

Onze expertise ligt in het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Ons doel is om voor jouw IT-project de perfecte SQL developer/SQL ontwikkelaar te vinden. Onze Oekraïnse powerhouse programmeurs/developers zijn per direct beschikbaar en ready om op remote voor je aan de slag te gaan. En zo houden wij de tarieven laag voor jullie als bedrijf.

Toch liever een SQL developer op kantoor? Dan hebben wij de volgende opties:

Naast onze SQL developers/SQL ontwikkelaars in Oekraïne hebben wij ook een poule van SQL developers/SQL ontwikkelaars in Nederland. Dit kan voor jullie als bedrijf een voorkeur zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om de SQL developer/SQL ontwikkelaar voor een periode van 3 maanden op remote basis te laten werken, om hem/haar over te laten komen naar Nederland.